Bir sivil ve tarihi mimari planı

Bir sivil ve tarihi mimari planı, hem eski hem de modern Londra, yabancı ulusların en tanınmış binalarının temsili, 1730

Burada sergilenen iki mimari tarih atlası, yapılı çevre hakkında görsel bilgi oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımları temsil ediyor. Avusturyalı mimar Johann Bernhard Fischer von Erlach’ın (1656-1723) yazdığı önceki kitap –  A Plan of Civil and Historical Architecture  ( Entwurff Einer Historischen Architectur , 1721), “Nanking yakınlarındaki ünlü pagodayı”, bir ölçek ve bağlam duygusu verir. Buna karşılık,  Recueil et parallèle des édifices de tout türü Fransız mimarlık teorisyeni Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) tarafından yayınlanan (1800), bağlamsal ipuçlarını ortadan kaldırır ve tek tek binaları basitleştirilmiş, ölçülü çizimlerde (kat planları ve cepheler) işler. Fischer von Erlach kitabını, Antik Dünyanın Yedi Harikası’nın konumlarını gösteren bir Akdeniz haritası da dahil olmak üzere kronoloji ve coğrafyaya göre düzenledi (ayrıca Adams’ın Kronolojik Tablosunda da belirtilmiştir  ). Durand  , Linnaeus’un doğa tarihine şematik yaklaşımına benzer şekilde, karşılaştırmaları kolaylaştırmak için binaları türe veya türe göre gruplandırır