Saint Pierre Han

Proje Detayları

Fransız Elçisi Comte de Saint Priest tarafından 1770-1775 yıllarında inşa edilen yapı, birden fazla binanın birbirine bağlanmasından oluşuyor. Yapı cephesinde Ceneviz armaları bulunmaktadır.

Osmanlı Bankası inşa edilirken, Hazine’ye ait altınlar uzun süre bu handa saklanmış. Daha sonra ise Osmanlı’da ilk Merkez Bankası görevini yerine getiren Osmanlı Bankası ilk olarak bu binada faaliyete geçmiş. (1856) Osmanlı Bankası 1892 senesinde Bankalar Caddesi’ndeki yeni binasına taşınınca, bina han olarak kullanılmaya başlanmış. Bu yeni binanın mimarı Fransız kökenli Vallaury, Osmanlı Bankası’nın buradan taşınmasından hemen sonra yapının ön cephesine şair Chernier’in anısına adını taşıyan bir kitabe koydurmuş. Yapı bir dönem İtalyan Ticaret Odası olarak kullanılmış.